Ochrana osobných údajov

 

Spoločnosť Pinkie Originals s.r.o. so sídlom v Zelenči, K Vyhlidce 924, PSČ 250191, IČO: 06257232 ( "Pinkie"), prevádzkovateľ internetového obchodu www.pinkie.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj "údaje") sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakládané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov ( "Zásady") by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

1. Osobné údaje a ich spracovanie

1.1. Kategórie osobných údajov
Zhromažďujeme iba tie údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie a odbavenie Vašej objednávky

 • Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy - nakúpené produkty

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi Pinkie a zákazníkom

1.2. Účely spracovania osobných údajov:
Poskytovanie služieb.
Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby, spracovávame Vaše osobné údaje. Konkrétne sem patrí:

 • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajov na splnenie právnych povinností (napr. Účtovné doklady).
 • Komunikácia. Zozbierané údaje využívame na komunikáciu s vami a jej individuálne prispôsobovanie. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, aby sme vám pripomenuli, že máte neuhradené tovaru v objednávke, oznámili Vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie informácie.

 

1.3. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia kúpnej zmluvy na základe oprávneného záujmu.

 • spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy
 • poskytovateľom platobných služieb za účelom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenie kúpnej zmluvy
 • prepravcom na účely dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešení reklamácií, vrátane odstúpenia od zmluvy

Ak tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovanie správcu zodpovednosť. Táto spracovanie sa riadi zásadami spracovanie osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2. Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

V rámci uzavretia zmluvy Vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom, vrátane ich editácie. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete tiež spravovať svoje osobné údaje.
Ak si neželáte založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom E-shope takisto nakúpiť bez registrácie.

3. Zabezpečenie osobných údajov a doba uchovávania

3.1. Zabezpečenie osobných údajov
Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame systém kódovania SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu alebo rozširovanie.
U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.
Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný len po zadaní Vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prístupové údaje nechali tretím osobám a po ukončení Vašej činnosti v zákazníckom kontu vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spoločne s inými užívateľmi. Pinkie nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba ak by túto situáciu Pinkie priamo spôsobila.

3.2. Doba spracovania
Osobné údaje spracovávame a uchovávame:

 • po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, tj po dobu objednávky a záručnej doby
 • 1 rok od skončenia záručnej doby z dôvodu riešenia potencionálnych sporov
 • po dobu, po ktorú je Pinkie povinné ako správcu je povinný uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. Faktúry vystavenej spoločnosťou Pinkie Originals sú v súlade so zákonom archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

4. Práva dotknutých osôb

Ak spracovávame Vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov.
V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať, vykonanie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.
Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na emailovej adrese oou@pinkie.cz. Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymažú alebo stanú anonymnými; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Pinkie potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde rovnako v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

5. Webové stránky

Naše stránky nepoužívajú tzv. Cookies. Domnievame sa že predajný servis na vysokej úrovni Vám dokážeme ponúknuť aj bez ich používania.

6. Kontaktujte nás

 

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí ohľadom týchto Zásad nás neváhajte kontaktovať emailom alebo na nižšie uvedenej adrese

Poverenec pre ochranu osobných údajov: oou@pinkie.cz

Kontakt:

Pinkie Originals s.r.o. - Pinkie
K Vyhlídce 924
25091 Zeleneč

 

7. Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platí od 25.5.2018.

Prihlásenie

Zadajte prosím váš e-mail a heslo

Nemáte účet? Zaregistrujte sa

Košík neobsahuje žádné položky zboží