Vrátenie tovaru

 


Odstúpenie od zmluvy a výmena tovaru
 

Podľa Občianskeho zákonníka kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom do 14 dní od prevzatia tovaru. Rovnaký termín platí aj pre výmenu tovaru.
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
Vyplňte formulár, ktorý nájdete TU, s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a vašim číslom účtu pre vrátenie peňazí. Následne vyplněný formulár aj s tovarom zašlite na našu adresu.
Tovar musí spĺňať tieto podmienky:

 
  • nesmie byť použitý, - musí byť nepoškodený
  • musí byť kompletný
  • s kópiou dokladu o kúpe
Tovar, prosím, posielajte poistený (nie na dobierku) nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ak bol tovar upravený podľa jeho priania.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť.
Pri výmene tovaru hradí ďalšie poštovné Kupujúci podľa cenníka dopravcu.
Pokiaľ zákazník vracia tovar z objednávky, pri ktorej nebola fakturovaná doprava a celková suma objednaného tovaru tým pádom klesne pod 130 Euro, bude zákazníkovi faktorované dodatočne.
  
 
 
 
Záruka
 
Právo z vady tovaru môžete uplatniť do 24 mesiacov od prevzatia tovaru rovnako ako v kamennom obchode. Nezodpovedáme za opotrebovanie tovaru jeho obvyklým užívaním. Pri tovare predaného za nižšiu cenu nezodpovedáme za chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
 
Pinkie Originals nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté nevhodným výberom tovaru, spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením, vyplývajúce z nedodržania pokynov / návodu na používanie produktu, užitím tovaru v rozpore s deklarovaným účelom, nedodržaním spôsobu ošetrovania či nenahlášením vady bez zbytočného odkladu. V takýchto prípadoch môže byť obmedzenie zodpovednosti vo svojom dôsledku kvalifikované ako spôsobenie vady kupujúcim.
 
 
Reklamácia a jej priebeh
 
Reklamáciu je možné uplatniť osobne alebo poštou. Pred podaním reklamácie nás kontaktujte na email obchod@pinkie.cz. Reklamácie odosielajte na adresu Pinkie, Kosmonautů 4151, Chomutov 43001, Česká republika. K tomu, aby sme mohli reklamáciu vybaviť, musíte predložiť doklad preukazujúci, že bol tovar zakúpený u pinkie.sk (postačí aj číslo objednávky alebo doklad o zaplatení). Formulár pre vrátenie tovaru je voľne k stiahnutiu TU. Nezabudnite uviesť, v čom vidíte chybu tovaru alebo ako sa chyba prejavuje, prípadne požiadavka na spôsob vybavenia.
Berte, prosím, na vedomie, že použitý tovar bez zjavnej závady nie je možné z hygienických dôvodov vracať.
 
 
 
 
Doručenie poštou či kuriérskou službou
 
V prípade, že budete zakúpený tovar zasielať poštou, prípadne inú doručovaciu službou, zašlite zásielku doporučene na adresu:
 
Pinkie
Kosmonautů 4151
43001 Chomutov
Česká republika
 
Do zásielky priložte vyplnený formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je voľne k stiahnutiu na internetových stránkach pinkie.sk TU. V prípade uznania reklamácie, vám budú účelne vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamáciou výrobku vrátené na základe zaslaného potvrdenia o podaní zásielky / odovzdanie dopravcovi. V žiadnom prípade však neposielajte reklamovaný tovar na dobierku. O výsledku reklamácie budete informovaný emailom alebo telefonicky. Ak neuvediete alebo odmietnete chcete uviesť svoje kontaktné údaje (telefónny kontakt alebo e-mail), potom ste uzrozumený s tým, že sa o vybavení reklamácie v zákonom stanovenej lehote, budete zaujímať sám a ak tak neurobíte, musíte znášať dôsledky, ktoré pre vás z vašej nečinnosti v tomto smere plynú.
 
Kontakty
 
Nižšie uvedené kontaktné údaje slúžia pre prípad potreby komunikácie ohľadom vybavenie vašej požiadavky alebo dotazu na reklamačný proces.
 
e-mail: obchod@pinkie.cz
 
tel: 00420 776 500 005

formulár na stiahnutie TU
 

 

Prihlásenie

Zadajte prosím váš e-mail a heslo

Nemáte účet? Zaregistrujte sa

Košík neobsahuje žádné položky zboží